" Neponúkame ilúzie, ale pomoc pri riešení Vašich zdravotných pohybových problémov. "

Vítame Vás na našej novej webstránke. V rámci skvalitnenia služieb pre naších pacientov sme pripravili prehľadnú stránku plnú dôležitých informácií. Zároveň Vám budeme aj touto formou sprostredkovávať oznamy o aktuálnych pracovných dobách, dovolenkách a novinkách.


OZNAM:
Vzhľadom na výsokú pracovnú náročnosť a množstve ošetrených pacientov v našom zariadení žiadame pacientov, aby nás ohľadne objednávok kontaktovali emailom, prípadne telefonicky ale v časoch 13:00-15:00.
Danou formou je taktiež možné požiadať o vystavenie elektronických receptov.