Náš tím

Náš tím

Vedúci lekár

MUDr. Rudolf Smik

vedúci lekár

Kontakt so zdravotnými poisťovňami

Lekári

MUDr. Zlatica Tomková

vnútorné lekárstvo, osteológia

MUDr. Dagmar Reptišová

pediatrická endokrinológia, osteológia

MUDr. Andrea Javorská

vnútorné lekárstvo, osteológia

MUDr. Ján Kľoc PhD.

ortopédia, osteológia

MUDr. Peter Brunc

ortopédia, osteológia

MUDr. Silvia Pidaničová

vnútorné lekárstvo, osteológia