Osteocentrum s.r.o.

Neštátne zdravotnícke zariadenie Osteocentrum s.r.o. vzniklo v roku 2004 v Prešove odčlenením z liečebného ústavu Oáza so zameraním na prevenciu, diagnostiku a liečbu osteologických a ortopedických ochorení. V pôvodných priestoroch na ul. Marka Čulena č. 27 v Prešove ostala lôžková zložka. Od roku 2006 firma sídlila na Konštantínovej ulici č. 17 v Prešove. Sídlo spoločnosti a ambulantná zložka sa v roku 2013 presťahovali do nových a moderných priestorov na Hollého 14/D v Prešove.

Súčasťou nášho centra sú:
  • Ambulancia osteológie a vnútorného lekárstva
  • Detská osteologická ambulancia
  • Ortopedická ambulancia
  • Denzitometria
  • Denný stacionár (pre poisťovňu Union)
  • Fyzioterapia

Našim cieľom je čo najkomplexnejšie vyšetrenie bez potreby odosielania pacientov k ďalším odborným vyšetreniam. Spoločnosť zamestnáva  odborných, vysokokvalifikovaných lekárov, fyzioterapeutov a zdravotné sestry, ktorí sú pripravení poskytnúť čo najlepšie služby v poskytovaní  zdravotných služieb so zreteľom na potreby a zdravotný stav pacientov. Manažment zdravotníckeho zariadenia má aj do budúcnosti ambície rozširovať, modernizovať a zefektívňovať procesy prevencie, diagnostiky a liečby.

Za účelom širšieho a dostupnejšieho poskytovania uvedených služieb pre obyvateľov miest a obcí mimo Prešovského okresu sa Osteocentrum s.r.o. rozšírilo o 2 pobočky - v Humennom a v Sabinove. Poskytované služby sú na totožnej úrovni s Prešovskou časťou (Fyzioterapia dostupná len v Prešove).