Bc. Zuzana Husovská

Vzdelanie:

Gymnázium Konštantínova v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
  • fyzioterapia, titul: bakalár

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Kurzy:
  • Kurz SM systém špirálna stabilizácia I.
  • SM systém - skolióza
  • SM systém - horná končatina
  • Neuromobilizácie v menuálnej terapii

Prax:

  • M.V. Medicínske Centrum, Čapajevov 2, Prešov

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

10/2019

Aktuálna pracovná pozícia:

  • fyzioterapia