Bc. Marcela Vojtková

Vzdelanie:

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

07/2019

Aktuálna pracovná pozícia: