MUDr. Dagmar Reptišová

Vzdelanie:

Lekárska fakulta univerzity Komenského v Bratislave
  • všeobecné lekárstvo
Postgraduálne štúdium na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave
  • Atestácia v odbore pediatria
  • Atestácia v odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia

Odborné stáže, kurzy a školenia:

  • pravidelná aktívna aj pasívna účasť na odborných podujatiach doma aj v zahraničí

Prax:

  • Fakultná nemocnica  J .A. Reimana v Prešove – klinika pediatrie
  • Medikard s.r.o. – ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

od roku 2009

Aktuálna pracovná pozícia:

  • detská osteologická ambulancia