Bc. Ivana Frenáková

Vzdelanie:

Katolícka univerzita v Ružomberku

  • Fyzioterapia, titul: bakalár

Odborné stáže, kurzy a školenia:

  • Škola tejpovaní, Praha
  • Kurz SM Systém

Prax:

  • Rehab s.r.o. – MUDr. Katarína Andrejčáková

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

2020

Aktuálna pracovná pozícia: