Mgr. Lucia Petrušková

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove
  • zdravotnícky asistent
Katolícka univerzita v Ružomberku
  • ošetrovateľstvo, titul: bakalár
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv.Alžbety v Prešove
  • ošetrovateľstvo, titul: magister

Odborné stáže, kurzy a školenia:

  • certifikácia pre používanie termokoagulátora TC 3000

Prax:

  • chirurgické oddelenie FNsP v Prešove

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

09/2016

Aktuálna pracovná pozícia: