Bc. Daša Hažírová

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach
 • všeobecná zdravotná sestra
Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove
 • ošetrovateľstvo, titul: bakalár

Odborné stáže, kurzy a školenia:

 • 3 mesačná odborná stáž – Rakúsko – Bruck an der Mur
 • kurz - Neodkladná podpora životných funkcií
 • školenie na používanie prístroja pre ozónovú liečbu – TAO 80

Prax:

 • Ambulancia všeobecného lekára pre deti, dorast a dospelých – Michalovce
 • Dom sv. Kozmu a Damiána – Prešov
 • ADOS – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – Prešov

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

od 11/2015

Aktuálna pracovná pozícia:

 • vrchná sestra
 • denný stacionár – infúzna liečba, ozónová terapia, lymfodrenáž
 • koordinátor klinických skúšaní