Denný stacionár

Lekári

Sestry

Denný stacionár je špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti, ktoré poskytuje parciálnu hospitalizáciu na lôžkach, tým odstraňuje tlak na ekonomicky náročnejší nemocničný lôžkový fond. Účinne a účelne sa podieľa na následnej starostlivosti a rekonvalescencii pacientov na liečbe vertebrogénnych algických syndrómov (akútnych i chronických) s potrebou analgeticko-myorelaxačnej liečby, ev. paravertebrálnej blokády, vyžadujúce následnú kľudovú liečbu po zákroku.

  • stavy po distorziách kĺbov dolných končatín s hemarthrosom alebo kĺbovým výpotkom s potrebou punkcie kĺbu a následnou kľudovou liečbou a kryotherapiou, opakovanými kontrolami laboratórnych parametrov zápalu a kultivácie
  • secernujúce osteomyelitídy a artritídy s fistulou s potrebou opakovaných preväzov, drenážou antibiotickou parenterálnou liečbou
  • infúzna liečba analgeticko-myorelaxačná a antiflogistická, tiež lokálna a intraartikulárna kortikoidná liečba u dekompenzovaných artróz a tiež u reumatikov s potrebou cielenej pohybovej liečby
  • pooperačné stavy na pohybovom aparáte vyžadujúce kontrolu stavu operačnej rany, preväzy, stery, bandáže, polohovanie končatiny a kontinuálne cvičenie
  • krátkodobé sledovanie detských pacientov po aplikácii cirkulárneho sádrového obväzu pri PEC a sadr. spiky pri DDH
  • analgetická a rehabilitačná liečba pri M. Perthes s nácvikom chôdze o barlách a s odľahčovaním dolnej končatiny
  • liečba osteopénie a osteoporózy

V našom centre máme infúznu terapiu zazmluvnenú len pre poistencov zdravotnej poisťovne Union.

Pre zabezpečenie plynulej prevádzky ambulancie je nutné sa na podanie objednať.1. poschodie – č.d. B 118

E-mail: denzitapo@gmail.com
Telefón: 0918 555 514 (Telefonické objednávky v čase 08:00-14:00)