Denzitometria

Lekári

Denzitometria je neinvazívne, bezbolestné, rýchle a presné vyšetrenie, pomocou ktorého sa stanovuje hustota kosti. Pomocou celotelového denzitometra Hologic QDR Discovery vieme neinvazívnym spôsobom prostredníctvom mäkkých rtg lúčov zistiť diagnózu osteoporózy i stupeň rednutia kosti a následne odporučiť vhodnú liečbu.
 
Tento prístroj na základe zabudovaného softwaru, porovnáva snímané kosti voči zdravému kostnému tkanivu. Kosti sa snímajú z dvoch lokalít: z driekových stavcov, kde sa ochorenie najčastejšie začína a z oblasti krčka stehennej kosti, časti stehna, kde sa najčastejšie kosť lomí. Software je aplikovateľný ako u dospelých tak aj u detí.
 
Výsledky vyšetrenia sú pomerné čísla - score. Výsledok do 2,5 score nám prezrádza nedostatok vápnika, predstupeň osteoporózy - osteopéniu. Nad 2,5 však už hovorí o rednutí kostí - osteoporóze.

Pre zabezpečenie plynulej prevádzky ambulancie je nutné sa na vyšetrenie objednať.

E-mail: denzita.hn@gmail.com
Telefón: 0948 890 290