Osteologická ambulancia

Ambulancia je zameraná na poskytovanie liečebnej a preventívnej starostlivosti v odbore osteológia. 
 
V ambulancii vykonávame: 
  • komplexné osteologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu metabolických chorôb kostí
  • kontrolné osteologické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
  • denzitometrické vyšetrenie každé 2 roky
  • špecializované krvné vyšetrenia kostných markerov
 
Pre zabezpečenie plynulej prevádzky ambulancie je nutné sa na vyšetrenie objednať.1. poschodie – č.d. B 118

E-mail: denzitapo@gmail.com
Telefón: 051/7495744 a 0948/371759 (Telefonické objednávky v čase 10:00-15:00)