Prehľad poplatkov od 01.04.2020 Fyzioterapia

 Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb -  vibroterapia - 1  aplikácia 10.00 €
 Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb - elektroterapia - 1  aplikácia 5.00 €
 Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb so zariadením Laser  Hiro  - 1 aplikácia 10.00 €
 Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb so zariadením -  magnet - 1 aplikácia 5.00 €
 Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb - McKenzie – prvá  aplikácia 22.00 €
 Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb - McKenzie – každá  ďalšia aplikácia 17.00 €
 Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb Masáž (do 40 minút) 14.00 €
 Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb Mäkké techniky (do  40 minút) 14.00 €
 Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb Mäkké techniky (do  50 minút) 19.00 €
 Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb SM systém (do 40  minút) 16.00 €
 Kúpa materiálu - set na SM systém 35.00 €
 Kúpa materiálu - lano na SM systém 26.00 €
 Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb Kinesiotaping  8.00-10.00 €
 Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb Kinesiotaping  -  každá ďalšia časť tela  6.00-8.00 €
 Služby vyžiadané klientom po pracovnej dobe  + 50% z ceny