Ortopedická ambulancia

Ambulancia je zameraná na poskytovanie liečebnej a preventívnej starostlivosti v odbore ortopédia.

V ambulancii vykonávame:

  • komplexné ortopedické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu ortopedických ochorení (ochorenia kĺbov, osteoporóza, osteopénia, bolesti a deformity chrbtice, úrazy a choroby muskuloskeletového ústrojenstva v detskom veku, úrazov a ich následkov pri nehodách)
  • kontrolné ortopedické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
  • posudkové ortopedické vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu (sociálne, dôchodkové, iné)
  • špecializované krvné vyšetrenia
  • sonografické vyšetrenie pohybového aparátu
  • sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov a dojčiat
  • plantografia
  • ozónová terapia
  • spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami a zariadeniami ústavnej starostlivosti
Súčasťou ambulancie je zákroková miestnosť zameraná na ošetrenie úrazov, aplikáciu injekcií, vyberanie stehov

Pre zabezpečenie plynulej prevádzky ambulancie je nutné sa na vyšetrenie objednať.1. poschodie – č.d. B 118

E-mail: denzitapo@gmail.com
Telefón: 051/7495744 a 0948/371759 (Telefonické objednávky v čase 10:00-15:00)