McKenzie metóda

Fyzioterapeut

McKenzie metóda alebo Mechanická diagnostika a terapia (MDT) je medzinárodne uznávany metodický postup využívaný pre diagnostiku a liečbu porúch pohybového aparátu. Princípom metódy je vyšetrenie pacienta opakovanými pohybmi, ktoré testujeme ako v odľahčení, tak aj v záťaži. Na základe vyšetrenia je zvolená cielená terapia opakovaných pohybov v určitom smere. McKenzie koncept je preukázateľne najviac vedecky podložený systém liečby porúch pohybového aparátu. Súčasťou liečby je aj prevencia a vedenie pacienta k sebazodpovednosti a vlastnému pričineniu sa k pohybovej terapii.

Indikácie: 

  • vertebrogénny algický syndróm
  • radikulárne (koreňové) syndrómy
  • mechanické bolesti krčnej, hrudnej, driekovej chrtice a končatín
Kontraindikácie:
  • cauda equina
  • malignita
  • miechové príznaky
  • polyneuropatia
  • infekcie
  • fraktúry1. poschodie - B 120

E-mail: denzitapo@gmail.com
Telefón: PhDr. Tomáš Hitrík - 0949 000 747 (Telefonické objednávky v čase 08:00-15:00)