Naše vybavenie

Stericell - Teplovzdušný sterilizátor

 • objem komory 22 litrov
 • teplotný rozsah od +10oC nad okolie do 250 oC
 • tichá prevádzka
 • jemný, patentovo chránený systém núteného prúdenia vzduchu
 • vysoký komfort obsluhy
 • presná regulácia teploty a času
 • tri pevne nastavené sterilizačné programy
 • vhodné pre teplovzdušnú sterilizáciu na zdravotníckych pracoviskách

Schiller Cardiovit AT 2-Plus

3/6/12-kanálový EKG prístroj s LCD displejom pre zobrazenie 3 EKG kriviek, integrovanou alfanumerickou klávesnicou, s pamäťou na archiváciu záznamov, so sériovým prenosom údajov do počítača, štandardná verzia pre el. sieť a integrovaným akumulátorom s nabíjačkou.
 • formát zápisu A4
 • súčasný zápis kľudového EKG z 12-tich zvodov
 • signalizácia funkcií LED diódami
 • kontrola mikroprocesorom
 • prevádzka na elektrickú sieť alebo na zabudované akumulátory
 • meranie a interpretácia EKG (novorodenci, deti a dospelý)

Logiq C3 Premium

 • čiernobiely stacionárny systém s možnosťou PW dopplera Logiq
 • vynikajúci pomer cena/výkon
 • plne digitálna technológia
 • kvalitné a citlivé zobrazenie vo všetkých módoch
 • široká škála sond
 • integrovaná pacientská databáza
 • komplexný software pre ľahké a rýchle vyšetrenie
 • RAW dáta vrátane možnosti ukladania obrázkov a slučiek na integrovaný harddisk
 • ľahká obsluha

Tanita WB 380H

 • meranie hmotnosti
 • automaticky kalkulované BMI
 • jednoducho čitateľný LCD display
 • stabilná platforma pre staršie a obézne osoby
 • aktivácia nášľapom

Denzitometer Hologiq Discovery

Hologiq Discovery pomáha identifikovať pacientov s rizikom osteoporózy a zlomenín s mimoriadnou presnosťou. Taktiež poskytuje najvyššie rozlíšenie zobrazovania stavca a vizualizáciu brušnej aorty pre kalcifikácie, hlavný rizikový faktor pre kardiovaskulárne ochorenia a zlomeniny stavcov.
 • expresné 10 sekundové meranie hustoty kostí (BMD) chrbtice a pánvy
 • nástroje pre expresné vyšetrenie
 • štandardná L1 - L4 analýza chrbtice
 • približná 5 zónová analýza femuru (celkový femur, femorálny krčok, inter-trochanteric, trochanteric, wardov trojuholník)
 • automatizované duálne zobrazenie femuru (AcuView)
 • okamžité vertebrálne meranie vo vysokom rozlíšení (IVA HD) s Image Pro
 • 15 sekundové jednorázové meranie pri polohovaní pacienta v leže
 • vizuálna, kvantitatívna a polo-kvantitatívna analýza tiel stavcoc
 • nástroje pre počítačovo asistované vyšetrenie zlomenín (MXApro)
 • kvantitatívna morfometria so 6 bodovým meraním vertebrálnej výšky
 • analýza predlaktia s automatizovanou analýzou ultradistálneho rozsahu
 • technická nápoveda na obrazovke graficky zobrazuje vhodnú polohu pacienta
 • automatická analýza nízkej hustoty kostí (BMD) chrbtice a pánvy
 • skoliotická analýza chrbtice
 • pediatrická analýza chrbtice, pánvy a celého tela
 • analýza chrbite detí od veku 0 rokov
 • jednotlivé/duálne zobrazenie snímkov
 • kontextovo senzitívna softwarova nápoveda
 • sériové porovnanie snímkov
 • dostupne softwarove a hardwarove aktualizácie ako prevencia pred zastaraním

Plantograf - Plantoscopio MOD PAL88

Zariadenie na sledovanie plantárnej zóny, čo vedie k prípadnej detekcii anomálií.
 • lakovaný plech oceľovej konštrukcie
 • nastaviteľné naklápacie zrkadlo
 • polarizované osvetlenie v strede obvodovej rúrky studeným svetlom

TAO 80

Je určený pre špecifické využitie vlastností ozónu v medicíne. Výrazným spôsobom rozširuje terapeutické možnosti ambulancie. K nesporným výhodám patrí voľba režimu prevádzky, veľkosť, výkon, možnosť nepretržitej prevádzky a vysoká bezpečnosť práce. Základnými režimami sú: veľká autohemoterapia s možnosťou ošetrenia krvi laserovým žiarením, plnenie injekčných striekačiek, plnenie a likvidácia vakov, ozonizácia vody, ozonizácia fyziologických roztokov, rektálna aplikácia, vaginálna aplikácia, odber a lividácia ozónu. Ozón je pri výrobe, regulácii a doprave v kontakte iba s inertnými materiálmi. Aplikácia sa vykonáva zmesou ozónu a kyslíku.