Poradňa

Diagnostika ochorenia

 1. klinické, ktorého súčasťou je
  • rozhovor s pacientom ohľadne rodinnej, osobnej a pracovnej anamnézy, vrátanie hodnotenia rizikových faktorov osteoporózy a súčasných ťažkostí
  • objektívne vyšetrenie chrbtice, horných a dolných končatín
 2. prístrojové
  • denzitometria - neinvazívne, bezbolestné, rýchle a presné vyšetrenie, pomocou ktorého sa stanovuje hustota kostí
 3. laboratórne, zamerané na
  • vyšetrenie vybraných ukazateľov kostného a fosfokalciového metabolizmu (parathormón, hydroxyprolín a iné)
  • stavu obličiek
  • stavu pečene a tráviacej sústavy
  • funkcie žliaz s vnútorným vylučovaním (endokrinných žliaz)