Poradňa

Liečba osteoporózy

Základným strategickým cieľom liečby osteoporózy je zabrániť vzniku zlomeniny. To sa týka hlavne osôb, ktoré ešte zlomeninu nemali. Pokiaľ sa k liečbe pristupuje až na základe už prítomnej zlomeniny, potom sa situácia už zložitejšia a tu sa snažíme o oddialenie vzniku ďalšej zlomeniny. Osteoporóza v štádiu zlomenín je veľmi zle liečiteľná, preto najlepšou liečbou je prevencia!! Tu hrá najväčšiu úlohu samotný pacient, ktorého usmerňuje praktický lekár. Samotnú liečbu osteoporózy však musí viesť a kontrolovať odborný lekár. V minulosti boli vápnik a vitamín D jediným dostupným liekom osteoporózy. V súčasnosti sa možnosti liečby už podstatne rozšírili. Treba si uvedomiť, že kosť sa mení väčšinou pomaly. Osteoporóza sa vyvíja dlhodobo, kým sa jej následok prejaví ako zlomenina. Liečba osteoporózy si vyžaduje dlhší čas, choroba sa nedá vyliečiť v priebehu niekoľkých mesiacov. Väčšinou je to liečba dlhodobá, mnohoročná a v niektorých prípadoch i doživotná. Rozhodnutie, či treba zaviesť liečbu, nezávisí len od určenia diagnózy, ale aj od veku pacienta, účinnosti a vedľajších príznakov liečby a možných pridružených chorobách. Niektoré lieky sú finančne veľmi nákladné, preto je ich predpisovanie zverené osteologicky zameranému lekárovi (reumatológ, ortopéd, endokrinológ, gynekológ, či internista). V liečbe osteoporózy sa používa niekoľko liekových skupín.
 
  • bisfosfonáty - v súčasnosti najúčinnejšia skupina liekov. Intenzívne potláčajú proces odbúravania kosti a významne znižujú riziko zlomeniny. Nevýhodou je malá vstrebateľnosť z tráviaveho traktu, preto je potrebné užívať ich nalačno, alebo vo forme infúzií. Vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé, najčastejšie sa týkajú porúch trávenia. V poslednej dobe je snaha dávkovať tieto lieky 1x týždenne alebo dokonca 1x mesačne a tým zmenšiť riziko vedľajších účinkov a zlepšiť komfort liečby. Sem patrí napr. alendronát, rizedronát a ibandronát.
  • selektívne modulátory estrogénových receptovo (SERM) – zachovávajú si pozitívne vlastnosti estrogénov na kosť a negatívne vlastnosti na prsník a maternicu sú eliminované. Množia sa štúdie, ktoré dokazujú ochranný vplyv pred rakovinou prsníka. Z vedľajších účinkov boli najčastejšie popísané poškodenie pečene a zápaly žíl. Sem patrí tamoxifen a raloxifén.
  • kalcitoníny – hormóny zvláštnych buniek štítnej žlazy, ktoré intenzívne blokujú zvýšené odbúravanie kosti. Majú súčasne aj výrazný analgetický efekt. Účinné sú hlavne pri čerstvých zlomeninách stavcov. Majú minimum vedľajších účinkov. Podávajú sa vo forme nosových sprejov.
  • metabolity vitamínu D – podávajú sa u osôb s poruchani funkcie pečene a obličiek. Význam majú aj u osôb so zvýšeným rizikom pádu. Patrí sem kalcitriol a alfakalciol.
  • stroncium ranelát – nový liek, ktorý sa vyznačuje unikátnym účinkom na kosť: nielenže potláča odbúravanie kosti, ale súčasne podporuje aj novotvorbu kosti. Užíva sa vo forme prášku a užíva sa nalačno navečer. Niektorým pacientom môže spôsobovať redšie stolice.
  • parathormón – veľmi účinný liek, ktorý veľmi intenzívne podporuje novotvorbu kosti. Nevýhodou sú denné podkožné injekcie a vysoká cena, preto je jeho predpis viazaný na súhlas revízneho lekára.