Poradňa

Indikácie pre denzitometrické vyšetrenie

 1. deficit estrogénov: predčasná menopauza (< 45 rokov), prolongovaná sekundárna amenorrea (> 1 rok), primárny hypogonadizmus
 2. liečba kortikoidmi dávkou 5 mg Prednizonu a viac, ktorej trvanie sa predpokladá viac ako 3 mesiace, a to ešte pred začatím liečby
 3. anamnéza zlomeniny krčka stehennej kosti u matky
 4. nízky body mass index (BMI < 19 kg/m2)
 5. všetky ochorenia asociované s osteoporózou : anorexia nervosa, malabsorbcia, primárna hyperparathyreóza, difúzne ochorenia spojiva, reumatoidná artritída, chronické zápalové ochorenia čreva, posttransplantačný syndróm, chronická renálna insuficiencia, hypetyreóza, prolongovaná imobilizácia, Cushingov syndróm, chronické hepatopatie, myeloprolifaratívne ochorenia, genetické a iné metabolické ochorenia kostí
 6. podozrenie na osteoporózu z RTG snímky alebo nález vertebrálnej deformity
 7. zlomenina femuru, chrbtice alebo predlaktia po neadekvátnej traume
 8. významná strata výšky alebo torakálna kyfóza
 9. monitoring liečby antiporotikami
 10. chronické užívanie liekov (antikoagulancia, antiepileptiká, tyroidálne hormóny, imunosupresíva, cytostatiká)
 11. ženy nad 65 rokov
 12. muži nad 70 rokov