Poradňa

Kto indikuje osteodenzitometriu?

Denzitometrické vyšetrenie indikuje po splnení indikačných kritérií lekár so špecializáciou v odbore
  • ortopédia
  • reumatológia
  • endokrinológia
a lekár so špecializáciou v odbore
  • interná medicína
  • gynekológia
pracujúci v osteologickej ambulancii.

 
Iní lekári odosielajú pacienta na osteologickú ambulanciu.