MUDr. Rudolf Smik

Vzdelanie:

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • všeobecné lekárstvo
Postgraduálne štúdium na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave
 • Atestácia z vnútorného lekárstva I. a II. st
 • Atestácia z revízneho lekárstva
 Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Ekonomika a manažment v zdravotníctve

Odborné stáže, kurzy a školenia:

 • pravidelná aktívna aj pasívna účasť na odborných podujatiach doma aj v zahraničí
Stáže:
 • Univerzitná nemocnica Košice - Kardiologická klinika
 • Univerzitná nemocnica Martin - Kardiologická klinika
 • Univerzitná nemocnica Bratislava - Interná klinika 
Školenia a kurzy:
 • TK Holter, bicyklová ergometria, Echokardiografia, Osteológia, Osteodenzitometria
 • Kurz - Liečba ozónom v Bratislave a Brne
 • Kurz - Neodkladná podpora životných funkcií

Certifikáty:
 • Cievy končatín a krku
 • Certifikát pre zdravotnícke rádiodiagnostické pracoviská

Prax:

 • I.Interná klinika FNsP v Prešove
 • Ambulantná prax v odbore vnútorné lekárstvo, kardiológia, angiológia
 • Revízne lekárstvo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Špecializácia na:


Člen tímu Osteocentrum:

od roku 2005

Aktuálna pracovná pozícia:

 • vedúci lekár
 • interná a kardiologická ambulancia
 • ozónová terapia