Andrea Bochňová

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Prešove
  • všeobecná zdravotná sestra
Fakulta ošetrovateľstva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
  • PŠŠ - odbor: chirurgia

Odborné stáže, kurzy a školenia:

  • pravidelná účasť na rôznych školeniach a kongresoch

Prax:

  • FNsP Prešov - ortopedické oddelenie
  • Liečebňa pre dlhodobo chorých OZAC

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

10/2013

Aktuálna pracovná pozícia:

  • ortopedická ambulancia
  • osteologická ambulancia
  • denzitometria