Mgr. Jozefína Mihaľová

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Prešove
  • zdravotnícky asistent
Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove
  • ošetrovateľstvo, titul: bakalár
Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove
  • ošetrovateľstvo, titul: magister

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

od 02/2016

Aktuálna pracovná pozícia:

  •  ortopedická ambulancia