Bc. Mária Očipová

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Prešove
  • zdravotnícky asistent
Katolícka Univerzita v Ružomberku
  • ošetrovateľstvo, titul: bakalár

Odborné stáže, kurzy a školenia:

  • Kurz - Neodkladná podpora životných funkcií

Prax:

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

od 09/2014

Aktuálna pracovná pozícia:

  • osteologická ambulancia
  • ortopedická ambulancia
  • denzitometria