MUDr. Zlatica Tomková

Vzdelanie:

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • všeobecné lekárstvo
Postgraduálne štúdium na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave
  • Atestácia z vnútorného lekárstva
  • Atestácia z endokrinológie

Odborné stáže, kurzy a školenia:

  • pravidelná aktívna aj pasívna účasť na odborných podujatiach doma aj v zahraničí
  • spolupráca na vedeckom programe s Prírodovedeckou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove

Prax:

  • I.Interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach - sekundárny lekár na lôžku, konziliárny lekár
  • Ambulantná prax v endokrinologickej a osteologickej ambulancii

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

06/2006

Aktuálna pracovná pozícia:

  • osteologická ambulancia