Slávka Vilčeková

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Prešove
  • všeobecná zdravotná sestra

Odborné stáže, kurzy a školenia:

  • školenie v denzitometrii pre DXA operátorov v Piešťanoch - téma: Presná práca s denzitometrom
  • kurz RZP, kurz prvej pomoci a neodkladnej resuscitácie
  • pravidelná účasť na odborných seminároch doma aj v zahraničí v odbore ortopédia a osteológia

Prax:

  • FNsP Prešov - chirurgické a traumatologické oddelenie
  • Odborný liečebný ústav Oáza - Prešov

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

01/2007

Aktuálna pracovná pozícia:

  • ortopedická ambulancia Prešov
  • osteologická ambulancia Prešov a Sabinov
  • denzitometria