PhDr. Tomáš Hitrík

Vzdelanie:

Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
 • fyzioterapia, titul: bakalár

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
 • fyzioterapia, titul: magister

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
 • fyzioterapia, rigorózna skúška, titul: philosophiae doctor (PhDr.)

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Stáže:
 • Europass mobility - Fakultná nemocnica Hradec Králove - Česká republika
 • Europass mobility - Vojenská nemocnica Praha - Česká republika
Kurzy:
 • Kurz klasickej masáže - Súkromná masérska škola - školiteľ: Peter Levický
 • Terapeutické využitie kinesiotapingu - školiteľ: MUDr. et Mgr. Robert Válka
 • SM systém - Špirálovitá stabilizácia chrbtice:
 • - 1A, 1B, 1C, 1D - Praha - školiteľ: MUDr. Richard Smíšek
 • - 2A, 2B - Košice - školiteľ: Mgr. Andrej Foltýn
 • McKenzie metóda:
 • - časť A - Bratislava: lektor - Eva Nováková Dip. MDT
 • - časť B - Žilina: lektor - Eva Nováková Dip. MDT
 • - časť C - Žilina: lektor - Sara Luetchford PT, Dip. MDT, OMT
 • Skolióza - Košice - školiteľ: MUDr. Richard Smíšek
 • Akrálna koaktivačná terapia (ACT) - Bratislava - školiteľ: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Konferencie:
 • Konferenica v Sokolove: Téma - Péče o pacienta po cévni mozkové příhodě na rehabilitačním oddělení

Prax:

 • Wellnes štúdio Luxury Prešov
 • LPZ s.r.o., Sokolov - Česká republika - Rehabilitační oddělení - fyzioterapeut
 • Stredná zdravotnícka škola v Prešove - odborný učiteľ - fyzioterapeut
 • Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, katedra fyzioterapie - externý vyučujúci

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

od 2014

Aktuálna pracovná pozícia:

 • fyzioterapia