Lenka Rošková

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Humennom
  • všeobecná zdravotná sestra

Odborné stáže, kurzy a školenia:

  • školenie v denzitometrii pre DXA operátorov
  • absolvovanie odbornej prípravy v radiačnej ochrane
  • pravidelná účasť na rôznych školeniach a kongresoch

Prax:

  • Nemocnica A. Leňa Humenné - Interné oddelenie

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

od 06/2006

Aktuálna pracovná pozícia:

  • osteologická ambulancia
  • ortopedická ambulancia
  • denzitometria