MUDr. Mária Miklošíková

Vzdelanie:

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

2019

Aktuálna pracovná pozícia: