Mgr. Simona Fabánová

Vzdelanie:

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

01/2023

Aktuálna pracovná pozícia: